آدرس: تهران – فلکه دوم تهرانپارس، بلوار جشنواره، بعد از تقاطع سجده‌ای، پلاک ۱۳۳، واحد ۱۸
کد پستی: ۱۴۹۳۶۳۷۱۳۴

ایمیل: chemical.mag@gmail.com
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۸۳۷۹
تلفن: ۷۷۷۲۴۰۰۹ – ۷۷۷۲۳۹۹۸ (۰۲۱)
فکس: ۷۷۷۳۲۰۱۶ – ۷۷۷۲۴۰۱۳ (۰۲۱)