ذخایر استراتژیک کودهای شیمیایی در کشور شرایط مناسبی دارد

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی با بیان اینکه ذخایر استراتژیک کودهای شیمیایی در کشور شرایط مناسبی دارد، گفت: به یمن بارندگی‌های سال جاری از تقاضای بیشتر برای کود توسط کشاورزان استقبال می‌کنیم

حمید رسولی اظهار کرد: تامین و تدارک بیش از دو میلیون تن انواع کودهای شیمیایی در ۱۰ ماهه سال‌جاری در کشور انجام شده است.

وی افزود: به یمن بارندگی‌های سال جاری از تقاضای بیشتر برای کود توسط کشاورزان استقبال می‌کنیم لیکن از همکاران استانی در سازمان‌های جهادکشاورزی تقاضا داریم که بر مصرف و فروش کود نظارت لازم را اعمال کنند.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی پیش‌بینی کرد که رکورد ده ساله مصرف کود در کشور طی سال جاری شکسته شود.


منبع: ایمنا

اشتراک گذاری