عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا امروز

به گزارش شیمی بازار:

نام کالا
نوع بسته بندی
تولید کننده
حجم کالای قابل عرضه
قیمت پایه
نوع قرارداد
حداکثر قیمت مجاز
استایرن بوتادین رابر روشن OFF – 1502 درجه ۱ پالت چوبی پتروشیمی بندرامام ۴۴ ۱۰۴۹۶۸ نقدی ۵۲۴۸۴۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه۱ جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۴۰ ۹۶۳۰۲ سلف ۴۸۱۵۱۰
پلی اتیلن سبک پودر OFF درجه ۱ جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر ۱۵۵ ۵۹۹۶۸ نقدی ۲۹۹۸۴۰
پلی اتیلن سبک خطی OFF – 0209AA درجه ۱ کیسه پتروشیمی امیرکبیر ۵۰ ۷۹۳۳۷ نقدی ۳۹۶۶۸۵
پلی اتیلن سبک خطی OFF – 0209AA درجه ۲ جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر ۴۰ ۷۰۵۲۲ نقدی ۳۵۲۶۱۰
پلی اتیلن سبک خطی OFF – 0209AA درجه ۳ جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر ۷۵ ۴۸۴۸۴ نقدی ۲۴۲۴۲۰
پلی اتیلن سبک خطی(پودر) – OFF درجه۱ جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر ۲۰ ۵۷۳۰۰ نقدی ۲۸۶۵۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 2420H درجه ۳ جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر ۱۲۰ ۵۰۷۴۲ نقدی ۲۵۳۷۱۰
پلی اتیلن سبک کلوخه فله پتروشیمی امیرکبیر ۱۰ ۴۴۰۷۶ نقدی ۲۲۰۳۸۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) OFF – EX3 درجه ۱ جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر ۲۵ ۶۶۸۸۶ نقدی ۳۳۴۴۳۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF – EX3 درجه ۱ جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر ۶۰ ۹۲۶۱۲ نقدی ۴۶۳۰۶۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF – EX3 درجه ۲ جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر ۱۰ ۸۲۳۲۱ نقدی ۴۱۱۶۰۵
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF – EX3 درجه ۳ جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر ۲۰ ۵۶۵۹۶ نقدی ۲۸۲۹۸۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF – 52505UV درجه ۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۲۶۴ ۷۷۷۹۷ نقدی ۳۸۸۹۸۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF – 52511UV درجه ۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۳۹۶ ۷۷۷۹۷ نقدی ۳۸۸۹۸۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF – 52518 درجه ۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۲۲ ۷۶۲۲۵ نقدی ۳۸۱۱۲۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF – 60507UV درجه ۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۳۰۸ ۷۷۷۹۷ نقدی ۳۸۸۹۸۵
پلی اتیلن سنگین لوله OFF – CRP100N درجه ۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۵۲۸ ۹۴۹۰۳ نقدی ۴۷۴۵۱۵
پلی اتیلن سنگین کلوخه فله پتروشیمی امیرکبیر ۲۵ ۵۱۴۵۱ نقدی ۲۵۷۲۵۵
پلی استایرن انبساطی OFF – SUPER FINE درجه ۳ سایر پتروشیمی تبریز ۴۰ ۵۳۴۷۰ نقدی ۲۶۷۳۵۰

 

اشتراک گذاری