قیمت مواد پلیمری امروز ۱۸ اردیبهشت

قیمت مواد پلیمری امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۸

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنایع و مواد شیمیایی:

نام محصول تولید کننده کاربرد قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی باختر-کرمانشاه بادی ۱۱,۰۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی مارون بادی ۱۱,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی جم فیلم ۱۱,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی باختر فیلم ۱۱,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی جم پایپ ۱۱,۱۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 پتروشیمی شازند اراک لوله ۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۴۴۴۰EA پتروشیمی تبریز اکستروژن ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۳۸۴۰ پتروشیمی تبریز دورانی ۱۲,۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین F7000 ایلام فیلم ۱۱,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی اراک پایپ ۱۱,۱۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی مارون پایپ ۱۲,۶۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی جم پایپ ۱۲,۶۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی ایلام پایپ ۱۱,۱۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۵۴B04 پتروشیمی لرستان فیلم ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۶۲N07 پتروشیمی مهاباد تزریقی ۱۱,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۵۶۲۰ پتروشیمی اراک تزریقی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم تزریقی ۱۲,۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۵۲۱۸ پتروشیمی تبریز تزریقی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین I3 UV پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۶۰۵۰۷ جم تزریقی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 

 

پلی اتیلن سنگین ۶۰۵۰۵ پتروشیمی جم تزریقی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۲۲۰۰ پتروشیمی ایلام تزریقی ۱۱,۴۴۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین HI500 پتروشیمی بندرامام تزریقی ۱۱,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۰۵ جم تزریقی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۳۸۴۰ پتروشیمی اراک دورانی ۱۲,۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین I4 UV پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی جم بادی ۱۱,۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام بادی ۱۱,۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین BL4 پتروشیمی باختر بادی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۳۷۱۳ آریاساسول فیلم ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین F7000 پتروشیمی مهر فیلم ۱۱,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی مارون فیلم ۱۱,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین EX2 پتروشیمی باختر-کرمانشاه اکستروژن ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی امیرکبیر پایپ ۱۲,۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین CRP 100 جم پایپ ۱۱,۱۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین HF 5110 پتروشیمی آریاساسول فیلم ۱۱,۸۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۶۰۰۶ سابیک-Sabic پایپ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS پتروشیمی بروج پایپ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۵۰۰۱ اکستروژن ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۰۲ پتروشیمی جم تزریقی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مشاهده 

منبع: آی تک پلیمر

اشتراک گذاری