قیمت گریدهای خارجی

تعادل بازارهای داخلی و صادراتی پتروشیمی

قیمت گریدهای خارجی امروز ۲۳ اردیبهشت ۹۸

به گزارش شیمی نیوز: جدول قیمت هفتگی گرید خارجی

عنوان کالا شنبه ۱۲/۱۴ (ریال) یکشنبه ۱۲/۱۵ (ریال) دوشنبه ۱۲/۱۶ (ریال) چهارشنبه ۱۲/۱۸ (ریال) میانگین قیمت هفته قبل میانگین قیمت ماه قبل آرشیو
PE100 Jam ۰ ۰ آرشیو
PE100 Jam Kaf ۰ ۰ آرشیو
Taiwan 861 ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰ ۰ ۰ آرشیو
Taiwan 336 ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰ ۵۹,۸۰۰ ۰ ۰ آرشیو
Taiwan 5250 ۰ ۰ آرشیو
Korea 144 ۶۰,۵۰۰ ۶۰,۵۰۰ ۶۰,۵۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۰ ۰ آرشیو
Korea 724 ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۵۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۰ ۰ آرشیو
Taiwan 9450 ۶۰,۲۰۰ ۶۰,۲۰۰ ۶۰,۵۰۰ ۵۹,۶۰۰ ۰ ۰ آرشیو
Taiwan 616 ۰ ۰ آرشیو
Taiwan 350 ۶۰,۵۰۰ ۶۰,۵۰۰ ۶۰,۵۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۰ ۰ آرشیو
Korea 740 ۰ ۰ آرشیو

اشتراک گذاری