اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا امروز

پلیمر

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا امروز ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸

به گزارش شیمی نیوز:

نام کالا
نوع بسته بندی
تولید کننده
حجم کالای قابل عرضه
قیمت پایه
نوع قرارداد
حداکثر قیمت مجاز
پلی کربنات ۰۷۱۰ پالت چوبی پتروشیمی خوزستان ۱۶۰ ۳۰۵۰۰۰ سلف ۱۵۲۵۰۰۰
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند ۶۶ ۸۱۶۶۲ نقدی ۴۰۸۳۱۰
پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند ۶۶ ۷۳۳۲۴ نقدی ۳۶۶۶۲۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۲۱۴۶۷ نقدی ۶۰۷۳۳۵
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم ۱۰۰ ۱۱۴۲۶۰ نقدی ۵۷۱۳۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ۴۰۰ ۱۱۴۲۶۰ نقدی ۵۷۱۳۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۱۰۸۳۲ نقدی ۵۵۴۱۶۰
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۷۰ ۱۱۱۸۹۲ نقدی ۵۵۹۴۶۰
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین ۲۲۴ ۱۱۴۲۶۰ نقدی ۵۷۱۳۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد ۲۲۰ ۱۱۶۵۹۱ نقدی ۵۸۲۹۵۵
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد ۱۹۸ ۱۱۸۷۹۳ نقدی ۵۹۳۹۶۵
پلی استایرن انبساطی R310 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۰۰ ۱۱۴۵۰۲ نقدی ۵۷۲۵۱۰
پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۲۵ ۹۹۸۲۳ نقدی ۴۹۹۱۱۵
پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۴۰ ۱۰۶۰۹۸ نقدی ۵۳۰۴۹۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۸۰ ۱۱۱۱۹۹ نقدی ۵۵۵۹۹۵
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۱۴۵۰۲ نقدی ۵۷۲۵۱۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۱۴۵۰۲ نقدی ۵۷۲۵۱۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند ۲۰۰۰ ۱۱۴۲۵۹ نقدی ۵۷۱۲۹۵
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۸۸۰ ۱۰۸۸۹۰ نقدی ۵۴۴۴۵۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۹۵۳۴۰ نقدی ۴۷۶۷۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر ۱۵۱۸ ۹۵۳۴۰ نقدی ۴۷۶۷۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۹۵۳۴۰ نقدی ۴۷۶۷۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول ۱۵۴ ۹۵۳۴۰ نقدی ۴۷۶۷۰۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پالت چوبی پتروشیمی شازند ۶۰۰ ۸۸۸۳۸ نقدی ۴۴۴۱۹۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۱۷۰۰ ۸۸۸۳۸ نقدی ۴۴۴۱۹۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان ۹۱۲ ۸۸۴۶۹ نقدی ۴۴۲۳۴۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۶۶۷۲ نقدی ۴۳۳۳۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۶۶ ۸۸۴۶۹ نقدی ۴۴۲۳۴۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۹۰۱۳۹ نقدی ۴۵۰۶۹۵
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۹۴۴۶۴ نقدی ۴۷۲۳۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه ۷۲۰ ۹۴۴۶۴ نقدی ۴۷۲۳۲۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر ۳۰۰ ۱۰۶۲۶۰ نقدی ۵۳۱۳۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۶۶ ۹۵۱۹۶ نقدی ۴۷۵۹۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان ۹۶ ۹۳۳۹۹ نقدی ۴۶۶۹۹۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله ۱۲۵۴ ۹۳۳۹۹ نقدی ۴۶۶۹۹۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول ۱۱۰ ۹۳۳۹۹ نقدی ۴۶۶۹۹۵
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد ۶۰۰ ۹۰۹۲۷ نقدی ۴۵۴۶۳۵
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۹۱۳۷۷ نقدی ۴۵۶۸۸۵
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر ۴۴۰ ۹۰۹۲۷ نقدی ۴۵۴۶۳۵
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پالت چوبی پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۹۴۳۳۳ نقدی ۴۷۱۶۶۵
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۶۶ ۹۴۳۳۳ نقدی ۴۷۱۶۶۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۱۹۳۰۲ سلف ۵۹۶۵۱۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۲۱۵۲۷ سلف ۶۰۷۶۳۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۲۱۲۴۹ سلف ۶۰۶۲۴۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۲۵۰۴۹ سلف ۶۲۵۲۴۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۲۹۸۲۹ سلف ۶۴۹۱۴۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۳۲۹۰۲ سلف ۶۶۴۵۱۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۲۸۰۰۵ سلف ۶۴۰۰۲۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۱۳۳۸۷۰ نقدی ۶۶۹۳۵۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL بشکه پتروشیمی خوزستان ۱۰۰ ۳۰۵۰۰۰ سلف ۱۵۲۵۰۰۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین بشکه پتروشیمی خوزستان ۸۰ ۲۵۵۰۰۰ سلف ۱۲۷۵۰۰۰
اپوکسی رزین جامد E011P پالت چوبی پتروشیمی خوزستان ۶۰ ۲۹۷۰۰۰ سلف ۱۴۸۵۰۰۰

اشتراک گذاری