پنج هزار تن نفت سفید روی میز فروش بورس

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران امروز( یکشنبه ۲۰ مرداد) ماه پنج هزار تن نفت سفید را برای عرضه در بازار داخلی روانه میز فروش بورس انرژی قرار می دهد.

به گزارش شیمی نیوز؛ با توجه به استقبال خریداران از عرضه فرآورده های نفتی در بورس انرژی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران امروز پنج هزار تن نفت سفید را برای عرضه در بازار داخلی روانه میز فروش این بازار می گذارد.

این عرضه راس ساعت ۱۲ ظهر به قیمت پایه هر تن ۶۳ میلیون ریال است.

حداقل قیمت پایه برای هر تن ۵٩ میلیون و ٨۵٠ هزار ریال و حداکثر قیمت پایه هر تن ۶۶ میلیون و ١۵٠ هزار ریال تعیین شده است.


منبع: ارانیکو

اشتراک گذاری