قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا ۲۷ مردادماه اعلام شد + جدول مقایسه ای

پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا ۲۷ مردادماه اعلام شد . قیمت پایه محصولات پتروشیمی یکشنبه هر هفته توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس قیمت ارز نیمایی و قیمت جهانی محصولات پتروشیمی اعلام می شود.

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا ۲۷ مردادماه اعلام شد . قیمت پایه محصولات پتروشیمی یکشنبه هر هفته توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس قیمت ارز نیمایی و قیمت جهانی محصولات پتروشیمی اعلام می شود.


منبع: پپنا

اشتراک گذاری