کاهش ۵۰ درصدی در انتظار کارمزد کارگزاری های بورس کالا

بورس

کارگروه تنظیم بازار در آخرین نشست خود مصوب کرد سازمان بورس تا پایان مردادماه ۱۳۹۸، کارمزد کارگزاری های بورس کالا را تعدیل کند، در غیر این صورت نرخ فعلی کارمزد بورس (کالا) به میزان ۵۰ درصد کاهش می یابد.

به گزارش شیمی نیوز؛ دستور دوم کارگروه تنظیم بازار در ۱۲ مرداد ماه به طرح و تصمیم گیری مباحث مرتبط با بورس کالا اختصاص داشت و در این بند، سازمان بورس در استفاده از تمام ابزارهای در اختیار برای تشویق حضور فعالین اقتصادی در بورس، با تعدیل نرخ کارمزد، مقرر شد موضوع با مسئولیت سازمان بورس، حداکثر تا پایان ماه جاری (مرداد ۱۳۹۸) بررسی و نتایج را به کارگروه تنظیم بازار ارائه کند. در صورت عدم اقدام در موعد مقرر، نرخ فعلی کارمزد بورس به میزان ۵۰ درصد کاهش می یابد.

متن مصوبه کارگروه تنظیم بازار به شرح زیر است:

اشتراک گذاری