قیمت مواد اولیه پلیمری ۲۲ مرداد ۹۸

قیمت مواد اولیه پلیمری

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

گرید قیمت (ریال) میانگین معاملات%۹.۲۶ زمان گزارش ماهیانه پتروشیمی
PVC S65 Bandar kaf ۹۸,۲۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۵۷ بندر امام
PVC S65 Arvand kaf ۹۸,۵۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۵۷ اروند
PVC S65 Bandar ۱۰۰,۲۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۵۷ بندر امام
PVC S65 Arvand ۱۰۰,۵۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۵۷ اروند
DOP Oil ۲۱۸,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۵۶ محب پلیمر قم
PET-BG821 ۱۴۶,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۴۹ تندگویان
PET-BG825 ۱۴۱,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۴۹ تندگویان
PET-BG785 ۱۴۱,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۴۹ تندگویان
PET-BG781 ۱۴۱,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۴۹ تندگویان
N50 ۱۹۷,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۴۷ قائد بصیر
ABS150 ۱۷۳,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۴۷ تبریز
۴۴۰L ۱۴۰,۶۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۴۶ پلی پروپیلن جم
ZB 548R ۱۶۲,۵۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۴۶ نوید زر شیمی
۵۴۸R jam ۱۶۲,۵۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۴۶ پلی پروپیلن جم
C30S Marun ۱۳۴,۳۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۴۵ مارون
Z30S Marun ۱۳۳,۲۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۴۵ مارون
Z30s Ar ۱۳۳,۲۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۴۵ شازند (اراک)
X30G marun ۱۳۰,۵۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۷ مارون
EP1X30F ۱۳۰,۵۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۷ مارون
X30S ۱۳۰,۵۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۷ مارون
SF 060 polynar ۱۳۲,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۷ پلی نار
R40 arak ۱۸۸,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۶ شازند (اراک)
۵۵۲R Navid ۱۳۳,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۶ نوید زر شیمی
۵۵۲R Maroun ۱۳۳,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۶ مارون
۵۵۲R Arak ۱۳۳,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۶ شازند (اراک)
۵۵۲R Jam ۱۳۳,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۵ پلی پروپیلن جم
HIPS 7240 ۱۶۸,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۴ تبریز
TJPS-G1551 ۱۳۵,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۴ تخت جمشید پارس
GPPS 1540 ۱۳۶,۳۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۳ تبریز
۱۰۷۲۰ ۲۲۲,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۳ قائد بصیر
۱۰۴۱۵ ۲۴۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۲ تبریز
۱۰۴۱۷ ۲۲۳,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۳۲ قائد بصیر
۰۰۳۵ ۱۱۵,۴۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۲۸ بندر امام
۵۲۵۱۸ ۱۰۵,۳۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۲۷ جم
Lf190 ۱۱۸,۶۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۲۷ آریاساسول
ZR230 ۲۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۱۱ نوید زر شیمی
MR230 ۲۱۳,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۱۱ مارون
ZH 515MA ۱۵۵,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۱۱ نوید زر شیمی
۵۱۰L Jam ۱۳۲,۵۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۱۰ پلی پروپیلن جم
CRP100N ۱۲۹,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۱۰ جم
CRP100 Maroun ۱۲۸,۵۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۱۰ مارون
EX3 AmirKabir ۱۲۷,۲۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۱۰ امیرکبیر
۱۹۲۲T lale ۱۲۰,۵۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۹ لاله
۱۹۲۲T Arya ۱۲۰,۵۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۹ آریاساسول
۳۸۴۰UA ۱۰۸,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۹ شازند (اراک)
۳۸۴۰ Tabriz ۱۰۸,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۹ تبریز
LLD 22b02 Mahabad ۱۱۳,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۹ مهاباد
LL 0209KJ ۱۱۴,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۸ تبریز
LLD 209 arak ۱۱۲,۸۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۸ شازند (اراک)
LLD 209 Amir ۱۱۳,۴۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۸ امیرکبیر
۶۲N07 ۱۰۶,۳۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۸ لرستان
Hi500 ۱۱۴,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۸ بندر امام
۲۴۲۰E02 ۱۱۹,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۷ کردستان
۲۱۰۲TX00 ۱۱۸,۷۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۷ لاله
۲۴۲۰d ۱۱۹,۵۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۷ امیرکبیر
۲۴۲۰h ۱۱۹,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۷ امیرکبیر
۰۲۰ ۱۱۹,۳۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۶ بندر امام
۰۰۷۵ ۱۲۱,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۶ بندر امام
EX5 Jam ۱۱۵,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۶ جم
EX5 Bakhtar ۱۱۳,۶۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۶ کرمانشاه (باختر)
EX5 Marun ۱۱۳,۸۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۶ مارون
۵۱۱۰ arya ۱۱۵,۳۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۵ آریاساسول
F7000 Ilam ۱۱۵,۴۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۵ ایلام
F7000 Mehr ۱۱۶,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۵ مهر
Bl3 Jam ۱۱۵,۲۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۵ جم
Bl3 Marun ۱۱۴,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۵ مارون
Bl3 Bakhtar ۱۱۴,۵۰۰ ۹۸/۰۵/۲۲ _ ۱۲:۰۵ کرمانشاه (باختر)
CRP100B Arak ۱۴۳,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۰ _ ۱۲:۴۱ شازند (اراک)

منبع: ویکی پلاست

اشتراک گذاری