دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی-راهبران توسعه

دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی-راهبران توسعه برگزاری شد.

به گزارش شیمی نیوز؛ سه شنبه ۲۲ مرداد دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی-راهبران توسعه برگزار شد.

رحمانی-وزیر صنعت، رحمانی فضلی-وزیر کشور، جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور، شافعی-رئیس اتاق ایران و برخی دیگر از مدیران دولتی و بخش خصوصی در این همایش به سخنرانی پرداختند.


منبع: اینپیا

اشتراک گذاری