آمادگی شرکت ملی گاز برای تامین خوراک فاز دوم پتروشیمی‌های ماهشهر

پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: با توجه به وجود زیرساخت‌های مطلوب آمادگی برای افزایش خوراک مورد نیاز پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر وجود دارد.

به گزارش شیمی نیوز؛ بر اساس اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ «حسن منتظرتربتی» درباره تامین خوراک بیشتر برای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) اظهارکرد: در منطقه ماهشهر امکان افزایش تامین گاز وجود دارد چون ما محدودیتی از بابت تامین گاز برای پتروشیمی‌ها نداریم.

چنانچه مطابق با طرح آمایش سرزمین، پتروشیمی‌ها مجوز ساخت و تولید دریافت کنند شبکه تامین خوراک را فراهم خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: خوراک گازی پتروشیمی‌ها در کشور بطور کامل درحال تامین است و هیچ مشکلی وجود ندارد و باید به این نکته نیز اشاره کرد که تامین خوراک منطقه مکران نیز برای شرکت ملی گاز بسیار حائز اهمیت است .

مدیرعامل شرکت ملی گاز در مورد تامین خوراک منطقه چابهار و مکران گفت: منطقه مکران بسیار حائز اهمیت است و برای کمک بیشتر به توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی منطقه، پروژه تامین خوراک و گاز رسانی را به ۴ قسمت تقسیم کردیم به این شکل که با ۴ پیمان همزمان برای مناطق مختلف پروژه احداث خط لوله با سرعت بیشتری انجام خواهد شد .

وی افزود: این پروژه نیازمند حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای ایجاد خط لوله گازرسانی ایرانشهر تا چابهار است و خوشبختانه مراحل پیمان سپاری این پروژه نیز در حال انجام است.

تربتی با بیان اینکه گاز اولیه مورد نیاز منطقه ۲۰ تا ۳۰ میلیون متر مکعب در روز پیش‌بینی شده است، گفت: این میزان برای پتروشیمی‌ها و صنایع وابسته آن در منطقه مکران است. اما خوراک نیروگاه چابهار و نیروگاه مکران جداگانه تامین خواهد شد.


منبع: فصل اقتصاد

اشتراک گذاری