تعمیرات شازند

نظارت بر تعمیرات اساسی پتروشیمی شازند توسط ISQI

پروژه نظارت بر تعمیرات اساسی (اورهال) پتروشیمی شازند که توسط ۵۴ نفر از بازرسان و کارشناسان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام شد، با موفقیت و رضایت کامل کارفرما پروژه به اتمام رسید.
میادین گازی

طرح توسعه میادین گازی مستقل کلید می خورد

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت:طرح توسعه میادین مستقل گازی با هدف توسعه و افزایش خوراک پتروشیمی‌هابه ارزش تقریبی ۱۹۰ میلیون دلار در هفته‌های آینده اجرا می شود.
پتروشیمی

عبور از خام‌فروشی

یکی از میدان‌های توسعه صنعتی کشور، با پتانسیلی زیاد، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است. ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی است. محصولات پتروشیمی مواد خام صنایع پایین‌دستی و میان دستی پتروشیمی است؛ ولی محصولات مزبور عمدتا به‌صورت خام صادر می‌شود.
آب-معدنی

آرامش به بازار PET بازگشت

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران گفت: از یکسو اقدامات موثر دستگاه‌های ذی‌ربط و از سوی دیگر، رکود حاکم بر صنعت و تولید منجر به کاهش التهاب در بازار ماده اولیه تولید بطری‌های پلاستیکی شده است.