آرم شرکت رنگین نانو نهال

مهر تائید کیفیت شرکت چینی بر نانورنگ‌های ایرانی؛ گام بعدی، اخذ تأییدیه‌های اروپایی

یک شرکت چینی فعال در حوزه تولید آسیاب‌های گلوله‌ای، پس از سفارش و خرید رنگ از شرکت ایرانی رنگین نانونهال، بر کیفیت این محصولات نانویی مهر تائید زده و برای این محصولات گواهی کیفیت صادر کرده است.