معارفه مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات

مدیر کل دفتر وزارتی گفت: با توجه به اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی است تقویت صادرات می تواند مشکلات داخلی را پوشش دهد . به گزارش شاتا ،افشار فتح اللهی در مراسم معارفه و تودیع مدیران عامل جدید و پیشین صندوق ضمانت صادرات ایران این صندوق را در شرایط فعلی کشور دارای رسالتهای مهمی […]