مواد مخدر صنعتی

معضل مواد مخدر صنعتی و شیمیایی به طور کامل ریشه کن نمی شود

سید قاسم صبایی استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به افزایش مصرف مواد مخدر بین دانشجویان و جوانان گفت: معضل مواد مخدر صنعتی و شیمیایی به طور کامل ریشه کن نمی شود اما با تدبیر، اندیشه و تلاشی مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل درآورد.
شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

افزایش ظرفیت ۱۰۰ درصدی واحد MTBE پتروشیمی بندرامام

شرکت کیمیا بندرامام پس از هدفگذاری در چارچوب استراتژی پتروشیمی بندرامام با برنامه ریزی دقیق و از پیش تعیین شده موفق شد طبق طراحی اولیه با انجام تعمیرات اساسی ، واحد MTBE خود را به افزایش ظرفیت ۱۰۰ درصدی برساند.