چرا کیسه‌های پلاستیکی در ایران رایگان است؟

اخیراً مدیرکل محیط‌ زیست تهران آماری از پسماندهای تهران اعلام کرد که هر دغدغه‌مندی را نگران‌تر از قبل می‌کند. کلانتری گفت: روزانه ۱۱ هزار تن پسماند عادی، ۶۱ هزار تن پسماند و نخاله ساختمانی و ۲۴۰۰ تن پسماند صنعتی فقط در استان تهران تولید می‌شود.

رقیب شما دشمن شما نیست

«آدام گرنت» استاد روانشناسی سازمانی در مدرسه کسب وکار وارتون است. به اعتقاد او، رقیب داشتن هم برای افراد و هم برای شرکت‌ها یک مزیت است.