محصولات پلیمری

دوهفته جذاب برای بازار پلیمرها

افزایش جذابیت خرید در بورس کالا به کمک رشد تقاضا و افت قیمت‌ها موجب شد تا یک هفته بسیار مطلوب در بازار پلیمرها به ثبت برسد که شاهد تلاقی سیگنال‌های بسیاری بودیم که در نهایت از بهبود بنیادین بازار حمایت می‌کند..
محصولات پتروشیمی

صنایع پایین‌دستی پتروشیمی قربانی اقدامات سوداگرانه

آمار نشان می‌دهد که مقدار قابل توجهی از محصولات صنعت پتروشیمی صادر می‌شود و این در حالی است که به گفته کارشناسان امر، صنایع پایین دستی در این صنعت که اکثراً بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هستند نمی‌توانند با قیمت مناسب مواد اولیه خود را در داخل تهیه کنند.
دوپامین

۱۰ راه افزایش طبیعی هورمون دوپامین

سطوح دوپامین معمولاً به خوبی در سیستم عصبی تنظیم می‌شود، اما برخی چیزهایی وجود دارند که می‌توانید انجام دهید تا به طور طبیعی سطح دوپامین را افزایش دهید.