نمایشگاه

در حاشیه ایران پلاست امسال؛ بازدیدکنندگان از ۱۹ کشور هدف صادراتی به ایران می‌آیند

آنچه یک نمایشگاه را از سطح ملی و منطقه ای به سطح بین المللی ارتقامی دهد، میزان مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان در آن نمایشگاه است. در نمایشگاه های تخصصی، بازدید هیئت های تجاری پر رنگ تر نیز هست و خصوصا در کشورهای در حال توسعه که نمایشگاه ها بستر و کمکی برای ارتقای وضعیت تولید، صنعت و بازرگانی هستند، جذب بازدیدکنندگان خارجی از کشورهای هدف صادراتی معنای عمیق تری دارد.

تسهیل در دریافت ویزا برای نمایشگاه K آلمان

انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در راستای یکی از اهداف خود یعنی گسترش فعالیت صادراتی اعضا اقدام به تسهیل اخذ ویزای واحدهای عضو جهت حضور در نمایشگاه K آلمان کرده است.
نمایشگاه

معرفی نیازمندی‌های واحدهای تولیدی در نمایشگاه ایران پلاست

باتوجه به بحث ساخت داخل و اهمیت و ضرورت توسعه در تمامی صنایع، واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق انجمن ملی صنایع پلاستیک، نیازمندی‌های خود را معرفی نموده تا واحدهایی که امکان داخلی سازی این نیازمندی‌ها را دارند، شناسایی گردند.
نمایشگاه

ثبت نام جامانده‌های ایران پلاست

باتوجه به اینکه روز گذشته برخی کاربران موفق به ثبت نام غرفه در نمایشگاه #ایران_پلاست نشدند، برگزارکنندگان نمایشگاه تصمیم به افزایش فضای نمایشگاه گرفتند.