غرفه رایگان جهت معرفی نیازمندی‌های

در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران ۹۸ جایگاه مناسب به صورت رایگان جهت معرفی نیازمندی‌های آن صنعت در حاشیه برگزاری نمایشگاه مذکور اختصاص دهد تا ضمن ارائه نیازمندی‌های صنعت ساختمان با مراجعه واحدهایی که امکان داخلی‌سازی آن وجود دارد، زمینه بررسی موضوع و توسعه ساخت داخل فراهم گردد.

مساحت ایران پلاست بیشتر شد

به گزارش شیمی نیوز؛ ایران پلاست ۲۵۰۰۰ متر شد. استقبال شرکت های ایرانی از ایران پلاست سیزدهم در ششمین روز پیش ثبت نام نمایشگاه ایران پلاست جالب توجه است. ◾️به فاصله شش روز از آغاز پیش ثبت نام: ➖محصولات: ۱۲۶۷۵ متر ➖ماشین آلات: ۵۵۲۴ متر ➖مواد اولیه: ۵۳۲۴ متر ➖خدمات: ۵۲۴ متر   در بخش […]