پنجمین همایش شیمی، پتروشیمی و نانو ایران

پنجمین همایش شیمی، پتروشیمی و نانو ایران

پنجمین همایش شیمی، پتروشیمی و نانو ایران مورخ ۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ در دانشگاه تهران به همراه دوره آموزشی آشنایی با فرایند تدوین استانداردهای ملی و بین المللی برگزار می گردد.

شروع یک تحول در صنایع شیمیایی

نخستین نمایشگاه مواد وتجهیزات صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی تهران روز گذشته در شهرک نمایشگاهی آفتاب با حضور رئیس اتاق اصناف، هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی و جمعی از فعالان این عرصه، برگزار شد.