پوستر نمایشگاه ایران پلاست

ایران پلاست از «پلی‌اتیلن» به «پلی‌پروپیلن» تغییر آرایش می‌دهد

همزمان با آغاز شمارش معکوس برگزاری دوازدهمین نمایشگاه ایران پلاست، رویکرد بزرگترین نمایشگاه پتروشیمی ایران و خاورمیانه از پلی اتیلن به پروپیلن و پلی‌پروپیلن با هدف تکمیل زنجیره ارزش انواع خوراک‌های گازی تغییر کرده است.