محصولات_پلیمری

تقویت ساختار کمیسیونی انجمن صنایع پلیمر

ساختار کمیسیونی انجمن به دلیل نقش و اهمیت بررسیهای تخصصی و حرفه ای روی موضوعات در دوره چهارم باید تقویت شود و تصمیم گیری های انجمن بر مبنای بررسیهای تخصصی کمیسیونها استوار شود.
شرکت آریا پلیمر

کیفیت، اصلی مهم در شرکت آریا پلیمر پیشگام

شرکت آریا پلیمر تولیدکننده مستربچ های افزودنی، سازگارکننده‌های مالئیک انیدرید و چسب‌های بین لایه‌ای برای تولید فیلم های چندلایه ای و لوله های چندلایه ای می باشد، فعالیت دارد.
بانک مرکزی

پیامدهای تحریم مجدد بانک‌ مرکزی چیست؟

تحریم های قبلی آمریکا بیشتر در رابطه با تأمین منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران بود و با این تحریم‌ها درصدد بود، ارتباطات بین‌المللی بانک مرکزی وسیستم بانکی را محدود کند.

پاسخی به توپخانه ناراستی

شرکت سرمایه گذاری ایران در پاسخ به انتشار اخبار هجمه‌های سیاسی و نحوه واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی، به پایگاه خبری شیمی‌نیوز جوابیه ارسال کرده است.
فرزانه علیرضایی

مهم ترین مسائل پیش روی بخش خصوصی ایران در شرایط تحریم

فرزانه علیرضایی، دبیر انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در مصاحبه ای به مناسبت هفته‌ مشارکت‌های اجتماعی با موسسه پویشگران عرصه سوم، مهم ترین مسائل پیش روی بخش خصوصی ایران را در شرایط تحریم، کاهش فروش نفت به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای مالیاتی از جانب دولت و همچنین مشکلات صادرات ، نقل و انتقال پول و نرخ ارز … عنوان کرد.