خانم دربندی، مدیر شرکت رز شیمی پویا

به دنبال دریافت نمایندگی انحصاری هستیم

خانم «مهندس دربندی»، از جمله مدیران جوان و با تجربه ای است که با وی در این گفت و گو درباره: دریافت نمایندگی انحصاری از جانب شرکت رز شیمی پویا و نقش آنان را در انتقال دانش فنی به داخل کشور، صحبت کرده ایم.
 رضا علیخانزاده، مدیر عامل شرکت رنگ ورزین الوان و عضو هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان رنگ و رزین

تعاونی پلی میان تولیدکنندگان و نهادهای تصمیم‌گیرنده است

«مهندس رضا علیخانزاده»، مدیر عامل شرکت «رنگ ورزین الوان» و عضو هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان رنگ و رزین است. به واسطهی سالها فعالیت ایشان در حوزهی رنگ و رزین کشور و عضویت در هیئت مدیره تعاونی، به سراغ ایشان رفتیم تا پیرامون مسائل روز، با دیدگاههای ایشان آشنا شویم.
هندی‌زاده، مدیرعامل شرکت شورلول ایرانیان:

دوره‌ی بعدی هیئت مدیره را به جوان‌ترها واگذار کنیم

«هندی‌ زاده»، مدیرعامل شرکت «شورلول ایرانیان» بر واگذاری دوره‌ی بعدی هیئت مدیره «انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان» به جوان‌ترها تاکید کرد. به این بهانه «مجله مواد شیمیایی» با وی گفت‌وگویی داشت که در ادامه آمده است.
علی مرادی - مدیر شرکت توچال شیمی

علی مرادی، مدیر عامل شرکت توچال شیمی: آنتی اسکالانت ما در رقابت با برندهای خارجی پیروز است

در حاشیه نمایشگاه آب و فاضلاب، با مدیر شرکت توچال شیمی (علی مرادی) در مورد سهم این شرکت از بازار “آنتی‌اسکالانت” و روش مدیریتیش پرسیدیم و وی تصریح کرد که قسمت اعظمی از بازار آنتی اسکالانت را در قیاس با همتایان واردکننده‌اش، در دست گرفته است.