مواد مخدر صنعتی

معضل مواد مخدر صنعتی و شیمیایی به طور کامل ریشه کن نمی شود

سید قاسم صبایی استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به افزایش مصرف مواد مخدر بین دانشجویان و جوانان گفت: معضل مواد مخدر صنعتی و شیمیایی به طور کامل ریشه کن نمی شود اما با تدبیر، اندیشه و تلاشی مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل درآورد.
قاضی زاده هاشمی

دلایل استعفای وزیر بهداشت چیست؟

هنوز جزییات موضوع استعفای دکتر هاشمی مشخص نیست، البته اختلاف نظراتی ایجاد شده، اما فقط بحث مبلغ بودجه سال آینده در این زمینه مطرح نیست و پرداخت به موقع آن نیز بسیار اهمیت دارد.

افشای پشت‎پرده ارزان‎فروشی ۴ شرکت بزرگ دولتی

شرکت‌های خصولتی و نهادهای عمومی غیردولتی چالش اصلی هستند چون از یک طرف دولتی نیستند از طرفی هم مجمعی که تعیین کننده اعضای هیئت مدیره شرکت‌های خصولتی هستند، دولت است در نتیجه مدیرعامل این شرکت‌ها نگران بیلان شرکت نیست و در این شرکت‌ها شفافیتی هم وجود ندارد.