افزایش۶۸ درصدی نرخ فروش پی‌وی‌سی غدیر

تروشیمی غدیر در سال ۹۷ مبلغ ۶۳۷ میلیارد تومان فروش داشته است که حاصل فروش ۱۱۰ هزار تن پی‌وی‌سی به نرخ پنج میلیون و ۷۴۷ هزار تومان در هر تن بوده است.

به گزارش شیمی نیوز: پتروشیمی غدیر در هر ماه سال ۹۷ به طور متوسط ۹ هزار تن پی‌وی‌سی فروش داشته است که این میزان فروش در اولین ماه سال ۹۸ به چهار هزار تن رسیده است در واقع مقدار فروش شرکت در فروردین ماه نزدیک به پنج هزار تن کاهش یافته است.

میانگین درآمدی پتروشیمی غدیر در سال ۹۷ میلغ ۵۳ میلیارد تومان بوده است که این میزان در فروردین ماه به ۲۸ میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است میانگین نرخ فروش پی‌وی‌سی رشد ۲۱ درصدی داشته است.

مقدار فروش پی‌وی‌سی کاهش یافت اما نرخ فروشش افزایش

پی‌وی‌سی تنها محصول پتروشیمی غدیر می‌باشد که بررسی مقدار فروش پتروشیمی در فروردین ماه حاکی از کاهش فروش می‌باشد. اما روند نرخ فروش پی‌وی‌سی حاکی از روند صعودی می‌باشد.

نرخ فروش هر تن پی‌وی‌سی در فروردین ۹۷ مبلغ چهار میلیون و ۱۵۲ هزار تومان بوده است که با یک روند صعودی در آذر ماه به نقطه اوج خود رسیده و در قیمت هفت میلیون و ۳۳۲ هزار تومان در هر تن رسیده است و تنها در آبان ماه یک نقطه کاهشی داشته و در قیمت پنج میلیون و ۲۴۱ هزار تومان در هر تن معامله شده است. اما بعد از آذرماه روند قیمتی در دی و بهمن ماه کاهشی بوده و سپس به روند صعودی خود بازگشت و در نهایت در فروردین ۹۸ هر تن پی‌وی‌سی به قیمت شش میلیون و ۹۷۷ هزار تومان معامله شده است. بنابراین به طور کلی قیمت هر تن پی‌وی‌سی از فروردین ۹۷ تا فروردین ۹۸ بازدهی ۶۸ درصدی داشته است.

همواره مقدار فروش پتروشیمی غدیر کاهشی بوده و به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی روند مقداری فروش شرکت رو به افزایش رود. چرا که شرکت در زمینه تولید مشکلی نداشته و با توجه به روند قیمتی پی‌وی‌سی می‌توان شاهد افزایش درآمد شرکت در ماه‌های آتی بود.


منبع: با اقتصاد

اشتراک گذاری