اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

Polymer

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۸

به گزارش شیمی نیوز:

نام کالا
نوع بسته بندی
تولید کننده
حجم کالای قابل عرضه
قیمت پایه
نوع قرارداد
حداکثر قیمت مجاز
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند ۳۰۱۴ ۷۰۲۴۲ نقدی ۳۵۱۲۱۰
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر ۱۰۰ ۷۰۲۴۲ نقدی ۳۵۱۲۱۰
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۳۰۱۴ ۷۰۲۴۲ سلف ۳۵۱۲۱۰
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند ۱۵۴ ۷۰۲۴۲ نقدی ۳۵۱۲۱۰
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان ۲۰۰ ۷۵۹۷۶ نقدی ۳۷۹۸۸۰
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند ۱۳۲ ۷۲۳۹۳ نقدی ۳۶۱۹۶۵
پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند ۱۳۲ ۷۳۳۲۴ نقدی ۳۶۶۶۲۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی ۸۴۰ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی ۳۱۵ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی ۳۱۵ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند ۳۰۰ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون ۱۳۲ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی X30S کیسه پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار ۱۰۵ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار ۱۰۰ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال ۸۴ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۱۲۰ ۱۱۳۲۸۳ نقدی ۵۶۶۴۱۵
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۶۲۴ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند ۹۰۰ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۷۴۴ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L جامبوبگ پتروشیمی رجال ۶۳ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی ۲۵۲ ۱۱۰۹۶۷ نقدی ۵۵۴۸۳۵
پلی پروپیلن فیلم HP525J کیسه پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۱۱۰۹۶۷ نقدی ۵۵۴۸۳۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی ۲۵۲ ۱۱۸۴۰۶ نقدی ۵۹۲۰۳۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی ۱۲۶ ۱۱۱۴۸۵ نقدی ۵۵۷۴۲۵
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۱۵۴ ۱۲۴۲۴۷ نقدی ۶۲۱۲۳۵
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار ۲۰۰ ۱۱۸۴۰۶ نقدی ۵۹۲۰۳۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۵۰۶ ۱۲۰۷۴۲ نقدی ۶۰۳۷۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۱۵۴ ۱۲۶۳۱۵ سلف ۶۳۱۵۷۵
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۱۱۸۴۰۶ نقدی ۵۹۲۰۳۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۷۰۴ ۱۱۸۴۰۶ نقدی ۵۹۲۰۳۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۷۰۴ ۱۱۸۴۰۶ نقدی ۵۹۲۰۳۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F کیسه پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۱۰۶۵۴۲ نقدی ۵۳۲۷۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه پتروشیمی مارون ۲۸۶ ۱۰۵۶۴۳ نقدی ۵۲۸۲۱۵

اشتراک گذاری