دلیل رکود بازار چیست؟

به رغم اینکه در چند گرید شاهد رقابت های بالایی بودیم اما همچنان رکود در بازار محصولات پلیمری حاکم است.

به گزارش شیمی نیوز؛

جزئیات معاملات محصولات پلیمری در روز معاملاتی دیروز در بورس کالای ایران

نمودار ذیل درصد رقابت های قیمتی  معاملات گریدهای جذاب در  روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ را نشان می دهد.

 

معاملات

همانطور که در نمودار مشخص است، بیشترین رقابت در بین گریدهای عرضه شده در روز سه شنبه برای PVC-S57 آبادان بوده است، که ۳۹ درصد رقابت قیمتی برای آن انجام شده است. برای این گرید هفته ها بود که رقابت های قیمتی بیش از ۴۰ درصدی صورت می گرفت و در این هفته رقابت قیمتی این کالا نسبت به هفته گذشته ۶ درصد کاهش را تجربه کرده است. دلیل این موضوع این است که عرضه های ۲۰۰ تنی آبادان جواب گوی نیاز بازار نبوده و در نتیجه قیمت های بازار آزاد افزایش زیادی داشته در نتیجه هر هفته رقابت قیمتی بالایی برای آن صورت می گیرد. انتظار می رود افزایش عرضه ها در صورت امکان به بهبود اوضاع معاملاتی این کالا کمک کند.

PP-PIPE  : در این هفته دو گرید از این گروه عرضه شده بود که برابر با ZB332C و ZR230C نویدزرشیمی بوده که باز هم رقابت های قیمتی بالایی را تجربه کرده اند. بدین ترتیب دو گرید پتروشیمی نویدزرشیمی رقابت قیمتی ۳۳ درصدی  ۲۳ درصدی را تجربه کرده اند که نسبت به هفته گذشته به ترتیب کاهشی ۵ درصدی و ۶ درصدی را تجربه کرده اند.

PP فیلم: گریدهای این گروه هم همچون هفته های گذشته از گریدهای جذاب بازار بوده اند و به ترتیب  برای ۵۲۵ نویدزرشیمی ۱۷ درصد رقابت قیمتی و برای محصول ۵۲۵ مارون هم رقابت قیمتی ۱۵ درصدی به ثبت رسیده است.

PVC-E6834 اروند هم در این هفته باز هم با ۱۰ درصد رقابت قیمتی از دیگر گریدهای جذاب بازار بود. گریدهای PVC  سوسپانسیون در این هفته معاملات بسیار کم رونقی را داشتند و تنها محصول پتروشیمی غدیر که برابر با ۵۶۰ تن بود به طور کامل و با قیمت پایه به فروش رسید. کالاهای پتروشیمی های اروند و بندر امام مورد توجه بازار نبوده و حجم کمی از این محصولات توسط متقاضیان خریداری شد. به نظر می رسد کاهش نرخ دلار و به تبع آن به صرفه نبودن قاچاق این گروه کالایی به کشور عراق و حجم بسیار خوب و هفتگی عرضه ها سبب به وجود آمدن اوضاع فعلی شده است، زیرا بازار مصرف نهایی کشور کشش این حجم از عرضه ها را نداشته و در گذشته تنها به دلیل قاچاق این محموله ها به عراق تمامی تناژ و با رقابت خریداری می شد.

در  این روز معاملاتی  بازار تحت تاثیر کاهش نرخ دلار قرار داشته و بسیاری از خریداران از ترس ریزش هفته به هفته قیمت ها ترجیح داده اند تنها در حد نیاز های ضروری خود خرید انجام دهند و به نوعی تقاضای سوداگری به کمترین میزان خود رسیده است. به اصطلاح نقدینگی خود را از بازار خارج کرده اند. در نتیجه در این روز معاملاتی عمده گریدهای عرضه شده با قیمت پایه معامله شدند. حتی پلی پروپیلن های نساجی که در طول سال های اخیر همیشه دارای جذابیت بودند در این هفته با قیمت پایه معامله شدند و تنها برای گرید C30S مارون یک درصد رقابت قیمتی انجام شد این در حالی است که در هفته گذشته برای این گروه رقابت های قیمتی بین ۳ تا ۴ درصد صورت گرفته بود. در مورد گروه پلی پروپیلن شیمیایی هم اوضاع به همین منوال بوده است و تنها برای چند گرید رقابت های قیمتی معقول و سه درصدی صورت پذیرفته است.

آمار معاملات گریدهای جذاب در جدول ذیل قابل مشاهده است.

 

معاملات


منبع: اینپیا

اشتراک گذاری