اطلاعیه فوری

اطلاعیه فوری

به گزارش شیمی نیوز؛

 

تعطیلی به پتروشیمی ها رسید

اشتراک گذاری