شافعی رییس پارلمان بخش خصوصی ایران شد

بر اساس نتایج انتخابات دیروز هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی دوباره به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد.

به گزارش شیمی نیوز؛  غلامحسین شافعی با ۳۰۲ رای توانست بار دیگر اعتماد پارلمان بخش خصوصی را به دست بیاورد و برای ۴ سال به عنوان رئیس اتاق ایران فعالیت خود را آغاز کند.

یونس ژائله نیز ۱۴۰ رای کسب کرد.

پس از انتخاب رئیس، انتخابات برای تعیین نواب رئیس اتاق ایران برگزار شد.

بر این اساس، ۴ کرسی نایب رئیسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صاحبان خود را برای مدت ۴ سال شناخت.

ابتدا ۱۱ نفر برای این ۴ کرسی کاندیداد شدند که ۴ نفر، پیش از اخذ رای از انتخابات کناره گیری کردند.

بنابراین رای گیری میان محمد امیرزاده، محمدرضا انصاری، مهدی بخشنده، مسعود خوانساری، جمال رازقی جهرمی، حسین سلاح ورزی و مسعود گل شیرازی، انجام شد.

پس از رای گیری حسین سلاح ورزی به عنوان نایب رئیس اول، مسعود خوانساری به عنوان نایب رئیس دوم، محمدرضا انصاری به عنوان نایب رئیس سوم و محمد امیرزاده به عنوان نایب رئیس چهارم انتخاب شدند.
پس از انتخاب نواب رئیس، انتخابات برای تعیین خزانه دار اتاق ایران در دوره نهم برگزار شد.
احمد پزنده، حسین پیرموذن، غلامحسین جمیلی و پرهام رضایی برای خزانه داری اتاق، کاندیدا شدند. احمد پزنده و پرهام رضایی پیش از رای گیری از کاندیداتوری انصراف دادند.

با رای هیات نمایندگان اتاق ایران، غلامحسین جمیلی به عنوان خزانه دار اتاق ایران در دوره نهم انتخاب شد.

در نهایت انتخابات برای انتخاب منشی برگزار شد تا هفتمین عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز برگزیده شود.

کیوان کاشفی تنها کاندیدای این کرسی بود که به عنوان منشی هیات رئیسه انتخاب شد

اشتراک گذاری