وضعیت واردات HDPE، LDPE و LLDPE ترکیه در ماه آوریل

وضعیت واردات HDPE، LDPE و LLDPE ترکیه در ماه آوریل و مهمترین کشورهای صادرکننده به این کشور

به گزارش شیمی نیوز؛ واردات HDPE ترکیه در ماه آوریل نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۱۴.۳۲ درصد کاهش یافت. سه کشور عمده صادرکننده این محصول به ترکیه به ترتیب عربستان سعودی (۱۳۵۳۱ تن)، ایران (۸۰۶۸ تن) و ایالات متحده (۶۳۱۱ تن) هستند. همچنین صادرات این محصول از ترکیه نیز نسبت به سال گذشته به میزان ۲۰.۳۸ درصد افزایش یافت.

واردات LDPE به ترکیه در ماه آوریل نسبت به بازه مشابه سال قبل به میزان ۸.۰۲ درصد افزایش یافت. سه کشور عمده صادر کننده این محصول به ترکیه به ترتیب آذربایجان (۴۸۷۱ تن)، اسپانیا (۳۰۳۷ تن) و عربستان سعودی (۲۸۸۵ تن) بوده اند. همچنین صادرات این محصول از ترکیه نیز نسبت به سال گذشته به میزان ۲۸۶.۴۶ درصد افزایش یافت.

واردات LLDPE ترکیه در ماه آوریل به میزان ۱۶.۷۵ درصد نسبت به بازه مشابه سال گذشته افزایش یافت. سه صادر کننده برتر به ترکیه به ترتیب عربستان سعودی (۱۶۵۹۲ تن)، ایالات متحده (۱۴۰۴۶ تن) و ایران (۶۳۶۴ تن) بوده اند. همچنین صادرات این محصول از ترکیه نیز نسبت به سال گذشته به میزان ۳۹.۳۸ درصد کاهش یافت.


منبع: پپنا

اشتراک گذاری