مساحت ایران پلاست بیشتر شد

به گزارش شیمی نیوز؛ ایران پلاست ۲۵۰۰۰ متر شد. استقبال شرکت های ایرانی از ایران پلاست سیزدهم در ششمین روز پیش ثبت نام نمایشگاه ایران پلاست جالب توجه است. ◾️به فاصله شش روز از آغاز پیش ثبت نام: ➖محصولات: ۱۲۶۷۵ متر ➖ماشین آلات: ۵۵۲۴ متر ➖مواد اولیه: ۵۳۲۴ متر ➖خدمات: ۵۲۴ متر   در بخش […]

به گزارش شیمی نیوز؛ ایران پلاست ۲۵۰۰۰ متر شد. استقبال شرکت های ایرانی از ایران پلاست سیزدهم در ششمین روز پیش ثبت نام نمایشگاه ایران پلاست جالب توجه است.

◾️به فاصله شش روز از آغاز پیش ثبت نام:
➖محصولات: ۱۲۶۷۵ متر
➖ماشین آلات: ۵۵۲۴ متر
➖مواد اولیه: ۵۳۲۴ متر
➖خدمات: ۵۲۴ متر

 

در بخش ارزی:

➖محصولات: ۳۷۵ متر
➖ماشین آلات: ۱۱۴ متر
➖مواد اولیه: ۹۸متر
➖خدمات: ۴۲ متر

 

 


منبع: پپنا

اشتراک گذاری