قیمت مواد اولیه پلیمری ۱۸ تیر ۹۸

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

گرید قیمت (ریال) میانگین معاملات%۹.۲۶ زمان گزارش ماهیانه پتروشیمی بسته ارسال قیمت
۰۰۳۵ ۱۱۳,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۵۰ بندر امام
PET-BG781 ۱۶۲,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۴۹ تندگویان
PVC S65 Arvand kaf ۹۸,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۳۰ اروند
PVC S65 Bandar kaf ۹۷,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۳۰ بندر امام
PVC S65 Ghadir ۹۸,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۳۰ غدیر
PVC S65 Arvand ۹۹,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۳۰ اروند
PVC S65 Bandar ۹۸,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۹ بندر امام
R40 arak ۱۹۸,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۹ شازند (اراک)
C30S Marun ۱۴۳,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۹ مارون
Z30S Marun ۱۳۶,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۹ مارون
Z30s Ar ۱۳۶,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۸ شازند (اراک)
۵۵۲R Navid ۱۳۶,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۸ نوید زر شیمی
۵۵۲R Maroun ۱۳۶,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۸ مارون
۵۵۲R Arak ۱۳۶,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۸ شازند (اراک)
۵۵۲R Jam ۱۳۶,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۸ پلی پروپیلن جم
N50 ۱۹۵,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۸ قائد بصیر
ABS150 ۱۷۹,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۷ تبریز
HIPS 7240 ۱۴۹,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۷ تبریز
۰۰۷۵ ۱۱۴,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۷ بندر امام
۲۱۰۲TX00 ۱۱۲,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۳ لاله
Lf190 ۱۱۴,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۲۳ آریاساسول
LLD 22b01 Mahabad ۱۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۱۲ مهاباد
۳۸۴۰ Tabriz ۱۱۳,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۱۲ تبریز
۱۹۲۲T lale ۱۱۴,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۱۲ لاله
۱۹۲۲T Arya ۱۱۴,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۱۲ آریاساسول
GPPS 1540 ۱۲۹,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۱۱ تبریز
LLD 22B03 Mahabad ۱۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۱۱ مهاباد
LLD 22b02 Mahabad ۱۱۱,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۱۱ مهاباد
EP1X30F ۱۳۵,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۱۱ مارون
LLD 209 Tabriz ۱۱۱,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۱۱ تبریز
LLD 209 arak ۱۱۱,۲۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۱۰ شازند (اراک)
LLD 209 Amir ۱۱۳,۲۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۱۰ امیرکبیر
X30G marun ۱۳۵,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۹ مارون
۶۰۵۰۷ ۱۰۶,۷۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۹ جم
۲۴۲۰E02 ۱۱۲,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۹ کردستان
EX3 AmirKabir ۱۲۶,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۹ امیرکبیر
۶۲N07 ۱۰۶,۷۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۸ لرستان
CRP100 Maroun ۱۲۶,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۸ مارون
Hi500 ۱۱۶,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۸ بندر امام
CRP100B Arak ۱۳۷,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۸ شازند (اراک)
CRP100N ۱۲۷,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۸ جم
۵۲۵۱۸ ۱۱۱,۹۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۸ جم
ZH 515MA ۱۶۰,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۸ نوید زر شیمی
EX5 Bakhtar ۱۱۶,۷۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۷ کرمانشاه (باختر)
EX5 Jam ۱۱۸,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۷ جم
EX5 Marun ۱۱۷,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۷ مارون
MR230 ۲۲۰,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۷ مارون
ZR230 ۲۰۹,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۶ نوید زر شیمی
۲۴۲۰d ۱۱۷,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۶ امیرکبیر
۵۴۸R jam ۱۵۵,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۶ پلی پروپیلن جم
۲۴۲۰h ۱۱۲,۹۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۶ امیرکبیر
SF 060 polynar ۱۴۲,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۶ پلی نار
RG 1102 XK ۱۴۰,۸۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۵ رجال
۰۲۰ ۱۱۳,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۵ بندر امام
ZB 548R ۱۵۴,۸۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۵ نوید زر شیمی
۵۱۱۰ arya ۱۱۶,۸۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۵ آریاساسول
F7000 Ilam ۱۱۶,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۴ ایلام
F7000 Mehr ۱۱۶,۸۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۳ مهر
Bl3 Jam ۱۱۴,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۳ جم
Bl3 Marun ۱۱۳,۳۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۳ مارون
Bl3 Bakhtar ۱۱۳,۳۰۰ ۹۸/۰۴/۱۸ _ ۱۲:۰۲ کرمانشاه (باختر)

اشتراک گذاری