قیمت مواد اولیه پلیمری ۱۹ تیر ۹۸

پلیمر

قیمت مواداولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

گرید قیمت (ریال) میانگین معاملات%۹.۲۶ زمان گزارش ماهیانه پتروشیمی بسته ارسال قیمت
ABS150 ۱۷۸,۰۰۰ ۱۶۵,۷۳۴ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۸ تبریز
GPPS 1540 ۱۲۹,۷۰۰ ۱۲۸,۵۷۲ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۷ تبریز
C30S Marun ۱۴۲,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۶ مارون
Z30s Ar ۱۳۶,۰۰۰ ۱۲۳,۴۹۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۴ شازند (اراک)
Z30S Marun ۱۳۶,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۴ مارون
۵۵۲R Navid ۱۳۶,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۳ نوید زر شیمی
۵۵۲R Maroun ۱۳۶,۰۰۰ ۱۲۳,۴۹۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۳ مارون
۵۵۲R Arak ۱۳۶,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۳ شازند (اراک)
۵۵۲R Jam ۱۳۶,۰۰۰ ۱۲۳,۴۹۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۳ پلی پروپیلن جم
C30G ۱۳۸,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۲ مارون
ZB 440L ۱۵۴,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۲ نوید زر شیمی
۴۴۰L ۱۵۴,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۲ پلی پروپیلن جم
۱۰۴۱۷ ۲۲۳,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۱ قائد بصیر
۱۰۴۱۵ ۲۲۵,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۱ تبریز
N50 ۱۹۶,۰۰۰ ۱۷۸,۴۹۶ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۱ قائد بصیر
TJPS-G1551 ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۵,۳۳۸ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۰ تخت جمشید پارس
HIPS 7240 ۱۴۹,۰۰۰ ۱۴۳,۸۶۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۳۰ تبریز
DOP Oil ۲۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۲۱ محب پلیمر قم
ZB 548R ۱۵۵,۳۰۰ ۱۴۰,۵۴۶ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۲۰ نوید زر شیمی
۵۴۸R jam ۱۵۵,۳۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۲۰ پلی پروپیلن جم
R40 arak ۲۰۴,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۲۰ شازند (اراک)
SF 060 polynar ۱۴۲,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۲۰ پلی نار
ZR230 ۲۰۸,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۱۹ نوید زر شیمی
MR230 ۲۱۷,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۱۹ مارون
ZH 515MA ۱۶۰,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۱۷ نوید زر شیمی
CRP100N ۱۲۷,۵۰۰ ۱۲۴,۶۲۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۴ جم
CRP100 Maroun ۱۲۷,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۴ مارون
CRP100B Arak ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۲,۳۸۲ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۴ شازند (اراک)
PET-BG781 ۱۶۲,۰۰۰ ۱۵۶,۳۶۶ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۲ تندگویان
LLD 209 Amir ۱۱۳,۲۰۰ ۱۰۸,۲۴۳ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۲ امیرکبیر
۲۱۰۲TX00 ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۰,۴۳۶ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۲ لاله
LLD 209 arak ۱۱۱,۲۰۰ ۱۰۸,۲۴۳ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۲ شازند (اراک)
۲۴۲۰d ۱۱۷,۵۰۰ ۱۱۶,۵۱۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۲ امیرکبیر
LLD 209 Tabriz ۱۱۰,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۱ تبریز
۲۴۲۰h ۱۱۳,۵۰۰ ۱۱۰,۴۳۶ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۱ امیرکبیر
Lf190 ۱۱۳,۸۰۰ ۱۱۰,۴۳۶ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۱ آریاساسول
LLD 22b02 Mahabad ۱۱۱,۵۰۰ ۱۰۸,۲۴۳ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۱ مهاباد
۰۲۰ ۱۱۳,۸۰۰ ۱۱۰,۴۳۶ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۱ بندر امام
LLD 22b01 Mahabad ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۸,۲۴۳ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۱ مهاباد
۰۰۷۵ ۱۲۴,۵۰۰ ۱۱۴,۰۵۷ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۱ بندر امام
LLD 22B03 Mahabad ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۸,۲۴۳ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۱ مهاباد
EX5 Jam ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۰,۲۴۸ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۰ جم
۳۸۴۰ Tabriz ۱۱۳,۰۰۰ ۱۰۱,۹۱۴ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۰ تبریز
EX5 Bakhtar ۱۱۷,۲۰۰ ۱۱۰,۲۴۸ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۰ کرمانشاه (باختر)
EX5 Marun ۱۱۷,۲۰۰ ۱۱۰,۲۴۸ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۰ مارون
۱۹۲۲T lale ۱۱۴,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۰ لاله
۱۹۲۲T Arya ۱۱۴,۵۰۰ ۱۱۱,۵۴۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۰ آریاساسول
۵۱۱۰ arya ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۰,۲۴۸ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۲:۰۰ آریاساسول
F7000 Ilam ۱۱۶,۴۰۰ ۱۱۰,۲۴۸ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۱:۵۹ ایلام
F7000 Mehr ۱۱۶,۸۰۰ ۱۱۰,۲۴۸ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۱:۵۹ مهر
۵۲۵۱۸ ۱۱۲,۲۰۰ ۱۰۲,۳۱۵ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۱:۵۹ جم
Bl3 Jam ۱۱۴,۵۰۰ ۱۰۹,۸۷۷ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۱:۵۹ جم
Hi500 ۱۱۶,۲۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۱:۵۹ بندر امام
Bl3 Marun ۱۱۳,۲۰۰ ۱۰۹,۸۷۷ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۱:۵۹ مارون
۶۲N07 ۱۰۷,۰۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۱:۵۸ لرستان
Bl3 Bakhtar ۱۱۳,۵۰۰ ۱۰۹,۸۷۷ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۱:۵۸ کرمانشاه (باختر)
۶۰۵۰۷ ۱۰۷,۵۰۰ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۱:۵۸ جم
۰۰۳۵ ۱۱۳,۵۰۰ ۱۰۹,۸۷۷ ۹۸/۰۴/۱۹ _ ۱۱:۵۸ بندر امام

اشتراک گذاری