بازگشت آرامش نسبی به الکل ۲EH

alkolle

هفته گذشته دی اتیل هگزانول ۵۷ درصد رقابت خورده بود و امروز در معاملات این محصول، شاهد رقابت ۳ درصدی بودیم که نسبت به هفته‌های گذشته، بهبود مشهودی را نمایش می‌دهد اما همچنان قیمت روغن DOP در حدود ۲۱ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

به گزارش شیمی نیوز؛ پس از فشارهای رسانه‌ای و انتقادهای تولیدکنندگان، شاهد تصمیم‌گیری‌هایی از سوی پتروشیمی شازند و دفتر توسعه صنایع تکمیلی بودیم که در جهت بهبود اوضاع ۲EH و DOP بود. انجمن ملی صنایع پلاستیک نیز در این مدت چندین جلسه با تولیدکنندگان و خریداران DOP داشت که نتیجه این جلسات را پس از جمع‌بندی، پیگیری نمود. یک نمونه از این پیگیری‌ها، حضور کارشناسان انجمن در جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی (ستاد تنظیم بازار) بود که این کارشناسان، توضیحات خود را درخصوص بحران الکل و روغن DOP به حاضران ارائه نمودند و راهکارهای خود را نیز مطرح کردند.

(اینجا بخوانید)

از یک سو واردات الکل توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی و مجوز واردات به برخی واحدها جهت واردات و از سوی دیگر، نظارت به توزیع مواد خریداری شده از بورس، سبب شد آرامش نسبی به این دو محصول برگردد و اکنون شاهد کاهش رقابت‌های عجیب بیش از ۱۰۰ درصدی به حدود ۳ درصد بوده ایم.

اما همچنان روغن DOP با ۲۱ هزار تومان، عدم پیروی از آرامش بازار را مخابره می‌کند که باید دید در روزهای آتی، این محصول نیز به آرامش می‌رسد یا خیر.


منبع: اینپیا

اشتراک گذاری