غرفه رایگان جهت معرفی نیازمندی‌های

در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران ۹۸ جایگاه مناسب به صورت رایگان جهت معرفی نیازمندی‌های آن صنعت در حاشیه برگزاری نمایشگاه مذکور اختصاص دهد تا ضمن ارائه نیازمندی‌های صنعت ساختمان با مراجعه واحدهایی که امکان داخلی‌سازی آن وجود دارد، زمینه بررسی موضوع و توسعه ساخت داخل فراهم گردد.

به گزارش شیمی نیوز؛ نوزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران ۹۸ در تاریخ ششم لغایت نهم مرداد ۹۸ برگزار می‌شود که با توجه به اهمیت و ضرورت توسعه صنایع داخلی، شرکت‌ نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در نظر دارد جایگاه مناسب جهت معرفی نیازمندی‌های آن صنعت در حاشیه برگزاری نمایشگاه مذکور اختصاص دهد تا ضمن ارائه نیازمندی‌های صنعت ساختمان با مراجعه واحدهایی که امکان داخلی‌سازی آن وجود دارد، زمینه بررسی موضوع و توسعه ساخت داخل فراهم گردد.

وزیر کشور نیز طی نامه‌ای به رئیس جمهور و برخی معاونین او و همچنین رئیس اتاق بازرگانی، درخواست کرد تا فورا تمهیداتی انجام شود تا شرکت‌های تولیدی همه نیازهای وارداتی خود را اعلام نمایند و لیستی از این نیازها تهیه شود. سپس توانمندی‌های داخلی جهت رفع این نیازها شناسایی شده و در گام سوم، با اجرای نمایشگاه‌های مورد نیاز، نیازهای وارداتی شرکت‌های تولیدی جهت داخلی سازی، به نمایش گذاشته شود.

بر همین اساس، واحدهای عضو انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران می‌توانند نیازمندی‌های صنعتی، متراژ غرفه مورد درخواست و سایر اطلاعات مورد نیاز را حداکثر تا ابتدای مرداد سال جاری به دفتر انجمن ملی ارسال نمایند.

هزینه‌های مرتبط با فضای غرفه و غرفه‌سازی جهت اعلام نیازمندی‌های صنعتی واحدهای تولیدی، به صورت رایگان خواهد بود.

 


منبع: اینپیا

اشتراک گذاری