برنامه اورهال و افزایش ظرفیت پتروشیمی آریاساسول

پتروشیمی

طبق اطلاعیه‌ای که در سایت دفتر توسعه صنایع تکمیلی درج شده، شرکت پتروشیمی آریاساسول از تاریخ ۱۸ مهر تا ۱۸ آبان و واحد پلی اتیلن سبک این شرکت نیز از ۲۰ مهر تا ۶ آبان از سرویس خارج می‌گردد.

طبق اطلاعیه‌ای که در سایت دفتر توسعه صنایع تکمیلی درج شده، واحد الفین شرکت پتروشیمی آریاساسول از تاریخ ۱۸ مهر تا ۱۸ آبان به دلیل پروژه افزایش ظرفیت و واحد پلی اتیلن سبک این شرکت نیز از ۲۰ مهر تا ۶ آبان به دلیل تعمیرات اساسی از سرویس خارج می‌گردد.

همچنین تولید در واحد پلی اتیلن سنگین آریاساسول نیز در بازه زمانی مذکور مشروط به تامین اتیلن از مجتمع‌های همکار بوده و در صورت عدم تامین اتیلن این واحد نیز از سرویس خارج می‌گردد.


منبع: اینپیا

اشتراک گذاری