پیامدهای تحریم مجدد بانک‌ مرکزی چیست؟

بانک مرکزی

تحریم های قبلی آمریکا بیشتر در رابطه با تأمین منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران بود و با این تحریم‌ها درصدد بود، ارتباطات بین‌المللی بانک مرکزی وسیستم بانکی را محدود کند.

به گزارش شیمی نیوز؛ یوسف کاووسی از کارشناسان حوزه ارزی و از مدیران پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تحلیل پیامدهای تحریم مجدد بانک‌ مرکزی توسط آمریکا پرداخته که به شرح ذیل است.

بانک مرکزی ومدیران آن همچون، رییس کل سابق تا مدیران ارشد بین‌الملل بانک تاکنون چندین بار تحریم شدند. تحریم های قبلی آمریکا بیشتر در رابطه با تأمین منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران بود و با این تحریم‌ها درصدد بود، ارتباطات بین‌المللی بانک مرکزی وسیستم بانکی را محدود کند.

هدف اصلی قانون کاتسا چه بود؟

تحریم‌های قبلی به نوعی تحریم‌های اولیه محسوب می‌شد تا زمانی که قانون کاتسا به تصویب رسید.  قانون کاتسا اهدافی را دنبال می‌کرد که در ارتباط با سپاه قدس بود و هرآن کس که با سپاه قدس چه خارجی و داخلی مراودات مالی داشت، مشمول تحریم بود.

به این معنا که درظاهر حتی موسسات مالی و بانک‌های داخل کشور هم مجاز به مراوده مالی با افراد و موسساتی نبودند که با سپاه قدس در ارتباط بودند.

چه کسانی باسپاه قدس ارتباط داشتند ؟

ابتدا خود سپاه که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در رأس آن بود و هزاران طرح و پروژه را درقالب سازندگی از دولت گرفته و به شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری کوچکتر واگذارکرده بود.

پس تمام شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی که با قرارگاه سازندگی وسپاه کار و مراودات مالی داشتند تحریم شدند. و بانک‌ها نیز مجاز به دادن تسهیلات و عملیات بانکی نبودند و حتی در مقطعی برخی بانک‌ها بخشنامه داخلی کردند و شعب را از انجام عملیات بانکی با افراد تحریم شده حقیقی وحقوقی منع کردند. البته بعدها بانک‌ها این بخشنامه را انکار کردند.

ناگفته نماند بحث استانداردهای مالی وبانکی و Fatf و cft نیزدراین راستا دنبال می شدند وگفته می‌شود موضوع ادغام بانک‌های نظامی نیز در راستای بی اثرکردن این تحریم‌ها بود.

تحریم‌هایی که دیشب انجام شد، ذیل تحریم‌های مبارزه با تروریسم است که آمریکا قبلا سپاه قدس و بعد سپاه پاسداران را در زمره گروه‌های تروریستی قرار داده بود.

حال با این تحریم‌ها کلیه کسانی که مراوده با بانک مرکزی داشته باشند و چنانچه در ذیل مبارزه با تروریسم تعریف شده باشند جزء تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند و ورود و خروج اتباع این شرکت‌ها به داخل آمریکا ممنوع و در لیست سیاهSDN  قرار می‌گیرد و شرکت‌های خارجی که تحت هرعنوان با ایران مراوده کنند، از تجارت با آمریکا منع و دارایی‌های آنها مسدود می‌شود.

مهم تر اینکه این تحریم از آن دست از تحریم‌ها می‌باشد که رییس جمهور بعدی آمریکا هم نمی‌تواند آنها را بی اثر کند و جزء تحریم‌های ثانویه محسوب می‌گردد.

همان تحریم‌هایی که بعد از قرارداد برجام سیستم بانکی ما را فلج کرد و نتوانستیم از گزینه‌های به نفع ایران در برجام استفاده کنیم، چرا که فقط تحریم‌های هسته‌ای تعلیق شده بود نه کلیه تحریم‌ها.


منبع: تهران نیوز

اشتراک گذاری