فراخوان مقاله برای نشریه “شیمی آلی”

شیمی آلی

مدیرکل دفتر تحقیقات و خدمات پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور از انتشار اولین شماره فصلنامه “شیمی آلی” به زبان فارسی، خبر داد.

به گزارش شیمی نیوز؛  دکتر خدیجه دیده بان، از انتشار اولین شماره فصلنامه “شیمی آلی”به زبان فارسی  خبر داد و گفت: از استادان، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دعوت می‌شود تا با ارسال مقالات علمی خود به نشانی سامانۀ http://ocj.journals.pnu.ac.ir، بر غنای این نشریه بیفزایند.

طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه پیام نور، مدیرکل دفتر تحقیقات و خدمات پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور افزود: اولین شمارۀ فصلنامه “شیمی آلی” به زبان فارسی، با تأیید عنوان و اعضای هیئت تحریریه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سردبیری دکتر سیّداحمد میرشکرایی و مدیرمسئولی خانم دکتر اعظم منفرد، منتشر شد.


منبع: ایسنا

اشتراک گذاری