تاریخ برگزاری اولین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی تغییر کرد

تاریخ برگزاری اولین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی تغییر کرد.

به گزارش شیمی نیوز؛ احتراما به اطلاع می رساند به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور و هشدار مسئولین امر نسبت به مراقبت و پیشگیری از خطر ابتلا و همچنین با توجه به لغو تمامی نمایشگاه ها ، همایش ها و سمینارهای علمی ،فرهنگی و اقتصادی و از طرفی با نظر به پیش بینی متخصصان از ادامه شیوع این بیماری تا اردیبهشت سال آتی ، به منظور ملاحظه حضور شرکت کنندگان و مدعوین محترم دراولین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی ، تاریخ برگزاری این رویداد از ۳۰ و ۳۱ فروردین ۹۹ به تاریخ ۲۵و ۲۶ خرداد ۹۸ موکول گردید.
شایان ذکراست ، محل برگزاری کنفرانس ، کما فی السابق درهتل المپیک تهران بوده و برنامه های اصلی و جانبی کنفرانس بر اساس روال قبل می باشد.


منبع: پپنا

اشتراک گذاری