قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

یمت های پایه محصولات پتروشیمی بر اساس قیمت های جهانی و بر مبنای میانگین دلار نیمایی اعلام شد.

به گزارش شیمی نیوز؛  قیمت های پایه محصولات پتروشیمی بر اساس قیمت های جهانی و بر مبنای میانگین دلار نیمایی اعلام می شود.

 

دانلود

 

اشتراک گذاری