تقاضا برای پروپان چین افزایش می‌یابد

به گزارش شیمی‌نیوز به نقل از نیپنا: طبق گزارشات منتشر شده از موسسه اس اند پی گلوبال پلتس؛ میانگین بهره‌گیری از ظرفیت تولید واحدهای هیدروژن‌زدایی پروپان چین که در ماه مه ۸۱ درصد بوده در ماه ژوئن به ۸۵ درصد رسیده و این موضوع  افزایش مصرف میزان پروپان چین را نشان می‌دهد. افزایش ظرفیت تولید […]


به گزارش شیمی‌نیوز به نقل از نیپنا: طبق گزارشات منتشر شده از موسسه اس اند پی گلوبال پلتس؛ میانگین بهره‌گیری از ظرفیت تولید واحدهای هیدروژن‌زدایی پروپان چین که در ماه مه ۸۱ درصد بوده در ماه ژوئن به ۸۵ درصد رسیده و این موضوع  افزایش مصرف میزان پروپان چین را نشان می‌دهد. افزایش ظرفیت تولید واحدهای هیدروژن‌زدایی پروپان چین، در ماه ژوئن به دلیل افزایش استفاده از ظرفیت تولید دو واحد هیدروژن‌زدایی پروپان بوده است. به طوری‌که واحد صنعتی هیدروژن‌زدایی پروپان تیانجان بوهای در شمال چین، میزان تولیدات خود را از ۴۰ درصد اولیه به ۸۰ درصد رسانده و به دنبال آن واحد یانتای وان‌هو که ظرفیت تولیدی آن ۳۹ درصد بود اکنون به ۵۰ درصد رسیده است.
میزان استفاده از ظرفیت تولید واحدهای هیدروژن‌زدایی پروپان چین در ماه ژوئن ۴ درصد افزایش داشته و به ۸۵ درصد رسیده، به همین دلیل تقاضا برای این محصول چین افزایش پیدا کرده است.

منبع: نیپنا

اشتراک گذاری