واحدهای جدیدالتاسیس pvc باید مواد اولیه خود را وارد کنند

به گزارش شیمی‌نیوز به نقل از پپنا: طبق نامه‌ای که مدیرکل امورطرح‌ها و تامین مالی منتشر کرده؛ در بخش جواز واحدهای جدید التاسیس پتروشیمی pvcذکر شده که دولت هیچ تعهدی در قبال مواد اولیه مورد نیاز نخواهد داد، باید مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند.   منبع: پپنا

به گزارش شیمی‌نیوز به نقل از پپنا: طبق نامه‌ای که مدیرکل امورطرح‌ها و تامین مالی منتشر کرده؛ در بخش جواز واحدهای جدید التاسیس پتروشیمی pvcذکر شده که دولت هیچ تعهدی در قبال مواد اولیه مورد نیاز نخواهد داد، باید مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند.

 

منبع: پپنا

اشتراک گذاری