تکمیل طرح های پتروشیمی نشانه تحرک و پویایی صنعت پتروشیمی

به گزارش شیمی‌نیوز به نقل از نیپنا: جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های اخیر خود عنوان کرد: پیشرفت و گسترش پتروشیمی کشور باعث افزایش ارزش افزوده و در نهایت منجر به افزایش میزان صادرات نفت خواهد شد. این گام برای پیش‌برد اهداف کشور در زمینه پالایش و پتروشیمی […]

به گزارش شیمی‌نیوز به نقل از نیپنا: جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های اخیر خود عنوان کرد: پیشرفت و گسترش پتروشیمی کشور باعث افزایش ارزش افزوده و در نهایت منجر به افزایش میزان صادرات نفت خواهد شد. این گام برای پیش‌برد اهداف کشور در زمینه پالایش و پتروشیمی بسیار حائز اهمیت است و از آن به عنوان یک اصل مهم در صنایع پایین دستی یاد می‌کنند. وی در ادامه اضافه کرد: پتروشیمی کشور وابسته به صنعت نفت است به طوری که نمی‌توان از آن‌ها به طور مستقل و جدا در صنایع بالا دستی استفاده کرد.
قادری، نماینده شیراز در انتهای سخنان خود اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود باید وابستگی درآمد کشور را به صنعت نفت و مشتقات آن کم کنیم تا بتوانیم بهتر با این بحران مقابله کنیم، وی یکی از راه‌های رهایی از این وابستگی را تمرکز بر روی بخش صادرات محصولات پلیمر و پتروشیمی عنوان کرد.

منبع: نیپنا

اشتراک گذاری