گزارش تصویری شیمی بازار از نمایشگاه صنعت ساختمان۹۹

نمایشگاه صنعت ساختمان از روز ۲۰ الی ۲۳ شهریور ۱۳۹۹، از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۸ عصر در شهر تهران و در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد. این نمایشگاه همواره یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های صنعت ساختمان و  ساختمان سازی در ایران و یکی از معروفترین نمایشگاه‌های خاورمیانه است.

گزارش تصویری شیمی بازار از نمایشگاه صنعت ساختمان:

اشتراک گذاری