رشد اقتصادی مثبت کشور چین

به گزارش شیمی‌نیوز به نقل از ایسنا: طبق پیش‌بینی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی: رشد اقتصادی سال جاری در جهان منفی ۴.۵ درصد خواهد بود، طبق پیش‌بینی قبلی این سازمان رشد اقتصادی جهان در سطح بسیار بهتری تا پایان سال به ثبت می‌رسید اما این رشد برای بیشتر کشورها به منفی ۴.۵ درصد خواهد بود. […]

به گزارش شیمی‌نیوز به نقل از ایسنا: طبق پیش‌بینی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی: رشد اقتصادی سال جاری در جهان منفی ۴.۵ درصد خواهد بود، طبق پیش‌بینی قبلی این سازمان رشد اقتصادی جهان در سطح بسیار بهتری تا پایان سال به ثبت می‌رسید اما این رشد برای بیشتر کشورها به منفی ۴.۵ درصد خواهد بود. به طوری که بدترین عملکرد هم مربوط به کشورهای آرژانتین و آفریقای جنوبی و بیشترین رشد مربوط به کشور چین بوده است. طبق این گزارش:

۱آمریکا

رشد اقتصادی سال قبل: ۲.۲ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال: منفی ۳.۸ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده سال بعد: چهار درصد

۲انگلیس

رشد اقتصادی سال قبل: ۱.۵ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال: منفی ۱۰.۱ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده سال بعد: ۷.۶ درصد

۳ترکیه

رشد اقتصادی سال قبل: ۰.۹ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال: منفی ۲.۹ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده سال بعد: ۳.۹ درصد

۴عربستان

رشد اقتصادی سال قبل: ۰.۴ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال: منفی ۶.۸ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده سال بعد: ۳.۲ درصد

۵هند

رشد اقتصادی سال قبل: ۴.۲ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال: منفی ۱۰.۲ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده سال بعد: ۱۰.۷ درصد

۶آلمان

رشد اقتصادی سال قبل: ۰.۶ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال: منفی ۵.۴ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده سال بعد: ۵.۶ درصد

۷فرانسه

رشد اقتصادی سال قبل: ۱.۵ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال: منفی ۹.۵ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده سال بعد: ۵.۸ درصد

۸چین

رشد اقتصادی سال قبل: ۶.۱ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال: ۱.۱ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده سال بعد: هشت درصد

۹کانادا

رشد اقتصادی سال قبل: ۱.۷ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال: منفی ۵.۸ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده سال بعد: چهار درصد

۱۰آرژانتین

رشد اقتصادی سال قبل: ۲.۱ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال: منفی ۱۱.۲ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده سال بعد: ۳.۲ درصد

 

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری