تغییر زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

به گزارش شیمی بازار به علت تشدید شرایط کرونا و بروز موج سوم این بیماری در روزهای اخیر کشور، ستاد ملی کرونا هرگونه تجمع و گردهمایی را ممنوع کرده است. از این رو نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی که فرصت مغتنمی برای مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان ایجاد میکرد، […]

به گزارش شیمی بازار به علت تشدید شرایط کرونا و بروز موج سوم این بیماری در روزهای اخیر کشور، ستاد ملی کرونا هرگونه تجمع و گردهمایی را ممنوع کرده است. از این رو نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی که فرصت مغتنمی برای مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان ایجاد میکرد، متاسفانه امکان برگزاری آن وجود ندارد و با تعویق در زمان دیگری برگزار می گردد که تاریخ جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.

قرار بود چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی ۲۰ لغایت ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹ در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برگزار شود که به تعویق افتاد.

اشتراک گذاری