بورس‌های جهانی قرمز پوش شدند

به گزارش شیمی‌نیوز به نقل از ایسنا: بورس آمریکا در وال استریت، تمامی شاخص‌ها روند نزولی داشتند به طوری که دو شاخص از سه شاخص اصلی بورس در سطح پایین‌تری در مقایسه با روز گذشته خود بسته شدند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۴۹ درصد افزایش ، شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۲ درصد کاهشو شاخص […]

به گزارش شیمی‌نیوز به نقل از ایسنا:

بورس آمریکا

در وال استریت، تمامی شاخص‌ها روند نزولی داشتند به طوری که دو شاخص از سه شاخص اصلی بورس در سطح پایین‌تری در مقایسه با روز گذشته خود بسته شدند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۴۹ درصد افزایش ، شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۲ درصد کاهشو شاخص مهم «نزدک کامپوزیت» با ۱.۴۴ درصد ریزش به ثبت رسیدند.

بورس اروپا

در معاملات بازارهای بورس اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” با ۰.۱۸ درصد، شاخص “دکس ۳۰” با کاهش ۰.۳۱ درصدی، شاخص “کک ۴۰” با افت ۰.۱۱ درصدی و شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۴۸ درصد افت قیمت همراه بودند.

بورس آسیا

در معاملات بورس‌ آسیا، شاخص‌ها عملکرد نسبتا بدی داشتند؛ شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با صعود ۰.۴۶ درصدی، شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ کنگ ۱.۰۶ درصد کاهش و شاخص “شانگهای  کامپوزیت” هم با افت ۳.۱۴ درصدی همراه شد.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری