عرضه‌های بورس انرژی در ۱۷ اسفند ماه چه بود؟

به گزارش شیمی‌نیوز به نقل از شانا: امروز در ۱۷ اسفند ماه در بازار بورس انرژی کشور انواع فرآورده‌های هیدروکربوری چون  کالاهای آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲، نفتای سبک و نفتای سنگین پالایش نفت تهران، آیزوریسایکل، آیزوفید، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰، حلال ۴۰۴ و نفتای سنگین تصفیه‌نشده پالایش نفت شیراز و آیزوفید، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴ و […]

به گزارش شیمی‌نیوز به نقل از شانا: امروز در ۱۷ اسفند ماه در بازار بورس انرژی کشور انواع فرآورده‌های هیدروکربوری چون  کالاهای آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲، نفتای سبک و نفتای سنگین پالایش نفت تهران، آیزوریسایکل، آیزوفید، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰، حلال ۴۰۴ و نفتای سنگین تصفیه‌نشده پالایش نفت شیراز و آیزوفید، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴ و ریفورمیت پالایش نفت تبریز است و ته‌مانده برج تقطیر پالایش نفت کرمانشاه عرضه شدند.
در روز گذشته در این بازار حدود ۲۴۱.۰۱۴ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۲۵.۲۳۹ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال مورد معامله و داد و ستد قرار گرفت.

منبع: شانا

اشتراک گذاری