وضعیت بورس کشور در ۳۱ فروردین ماه

به گزارش شیمی‌نیوز: امروز در ۳۱ فروردین ماه از ۵۹۴ نماد حدود ۱۱ نماد (۲ درصد) در صف خرید و حدود ۴۱۳ نماد (۶۹ درصد) نیز در صف فروش قرار گرفتند. به این ترتیب در نیمه اول بازار بیشتر شاخص‌های بورس با افزایش قیمت مواجه شدند. شاخص کل با ۳۳۹۳ واحد افزایش معادل ۰.۲۸ درصد […]

به گزارش شیمی‌نیوز: امروز در ۳۱ فروردین ماه از ۵۹۴ نماد حدود ۱۱ نماد (۲ درصد) در صف خرید و حدود ۴۱۳ نماد (۶۹ درصد) نیز در صف فروش قرار گرفتند. به این ترتیب در نیمه اول بازار بیشتر شاخص‌های بورس با افزایش قیمت مواجه شدند.
شاخص کل با ۳۳۹۳ واحد افزایش معادل ۰.۲۸ درصد به یک میلیون و ۲۲۰ هزار و ۲۶۸ واحد، شاخص قیمت وزنی – ارزشی با ۸۸۳ واحد کاهش معادل منفی ۰.۲۸ درصد به ۳۱۷ هزار و ۴۸۳ واحد، شاخص کل هم وزن با ۴۴ واحد کاهش معادل منفی ۰.۰۱ درصد به ۴۳۱ هزار و ۷۲۸ واحد، شاخص قیمت هم وزن با ۲۸ واحد کاهش معادل منفی ۰.۰۱ درصد به ۲۸۱ هزار و ۴۶ واحد، شاخص آزاد شناور با ۴۰۸۱ واحد افزایش معادل ۰.۲۴ درصد به یک میلیون و ۷۲۸ هزار و ۵۰۳ واحد، شاخص بازار اول با ۲۸۳۲ واحد افزایش معادل ۰.۳۲ درصد به ۸۸۸ هزار و ۵۶۹ واحد و شاخص بازار دوم با ۵۶۵۸ واحد افزایش معادل ۰.۲۳ درصد به ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۶۶ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

۷در این میان نمادهای شتستا، وبملت، فملی، فولاد، شپدیس، وپارس و وتجارت از جمله نمادهای تاثیرگذار در بورس کشور بودند.

تعداد صف های خرید و فروش

در نیمه اول بازار امروز از ۵۵۷ نماد حاضر، ۱۶ نماد (۳ درصد) در صف خرید و ۳۷۸ نماد (۶۸ درصد) در صف فروش قرار گرفتند.

بیشترین و کمترین قیمت

۷ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس در نیمه اول بازار امروز: وبملت، سیدکو، وپارس، شپدیس، شستا، وتجارت و وبصادر.

۷ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس در نیمه اول بازار امروز: افق، کروی، فاسمین، پارسان، شبریز، فجر و خساپا.

اشتراک گذاری