کشورهای عضو اوپک

تمام اعضای اوپک به کاهش تولید پایبند ماندند

تولید نفت ۱۴ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در ماه ژانویه به ۳۲ میلیون و ۳۰۲ هزار بشکه در روز رسید که نشان‌دهنده پایبندی کامل اعضای این سازمان به توافق ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ بود.